جوجه کباب مراکشی

32,500 تومان ( کیلوئی )

مقدار بر حسب کیلوگرم :

توضیحات

تهیه شده از سینه و ران پاک شده مرغ که با سس مخصوص مراکشی ، زیره و ترخون مزه دار شده است