فیله کبابی گوساله

166,000 تومان ( کیلوئی )

مقدار بر حسب کیلوگرم

اطلاعات بیشتر

شرایط نگهداری :

در دمای 0 تا 4 درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی :

چیدمان شده در ظروف بهداشتی و سلفون کشیده همراه با پد جاذب